Tiền ảo: 29,618 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,695.07B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.35B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.1% ETH Gas:  17 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $2.03
   1.40%
   Tokenomics

   dydx will unlock 575.34k DYDX tokens on 20 FEB, constituting approximately 0.19% of the currently circulating supply.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:242
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác