Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,694.16B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $2.08
   4.27%
   Tokenomics

   DYDX will unlock 2.16 million $DYDX tokens on 19 March, constituting approximately 0.72% of the currently circulating supply.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:215
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác