Tiền ảo: 29,600 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,682.05B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $80.64B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 17.2% ETH Gas:  10 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $2.04
   2.66%
   Tokenomics

   dydx will unlock 33.33 million $DYDX tokens on 01 March, constituting approximately 11.08% of the currently circulating supply.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:256
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác