Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,544.29B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.31B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethena(ENA) New Listing on HTX

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethena-ena.png?style=36&v=1710813501's logo Ethena(ENA)
   $0.4665
   0.15%
   Danh sách

   HTX is scheduled to list ENA (Ethena) on April 2. 2024.

   • ENA deposits will open at 04:30 (UTC) on Apr 2.
   • The ENA spot trading (ENA/USDT) will open when the deposit volume meets the demand of market trading, which will be officially announced in advance.
   • ENA withdrawals will open at 08:00 (UTC) on Apr 3.

   Contract Address (ERC20):0x57e114B691Db790C35207b2e685D4A43181e6061

   ENA Official Website: https://www.ethena.fi


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:88% Phiếu:114
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác