Tiền ảo: 29,427 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,517.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.07B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 15% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) Shanghai on Goerli

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $3,092.61
   1.28%
   Phóng thích

   Ethereum developers release the Shanghai upgrade on the Goerli testnet as a final test before the upgrade's mainnet release. The test on Goerli is going to be highly watched, given that it is the largest public Ethereum testnet and the last chance for staking providers to make sure that staked ETH is withdrawable before Shanghai reaches the mainnet. (The Shanghai upgrade is alternately referred to as Shapella.)


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:87% Phiếu:149
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác