Tiền ảo: 29,424 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,519.62B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.02B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 15% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) Shanghai Upgrade

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $3,094.33
   1.21%
   Phóng thích

   Geth v1.11.5 enables the Shanghai upgrade on Wednesday, April 12, 2023 10:27:35 PM UTC

   The Shanghai upgrade contains the following EIPs:

   • EIP-3651: Warm COINBASE
   • EIP-3855: PUSH0 instruction
   • EIP-3860: Limit and meter initcode
   • EIP-4895: Beacon chain push withdrawals as operations
   • EIP-6049: Deprecate SELFDESTRUCT

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:84% Phiếu:101
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác