Tiền ảo: 29,406 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,539.38B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $69.26B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.9% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ETHPoW(ETHW) Core just published the 2nd code update

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethw.png?style=36&v=1659922826's logo ETHPoW(ETHW)
   $3.51
   4.76%
   Phóng thích

   ETHW Core just published the 2nd code update. Release Notes:

   1. EIP-155 is enforced. With this update, all transactions have to be signed with Chain ID. This will effectively protect ETHW users from replay attacks from ETHPoS and other forks, making ETHW the safest chain after The Merge. With this feature in place, ETHW users will not need to worry about replay attacks,

   2. The contract freezing feature has been pulled into a separate branch, and all the integration and testing were done. Whether this feature will eventually be pulled into the main branch will be decided at the Core's meeting on Sep 1st.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:223
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác