Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,684.94B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $68.23B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ETHPoW(ETHW) New Listing on Huobi Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethw.png?style=36&v=1659922826's logo ETHPoW(ETHW)
   $3.73
   1.23%
   Danh sách

   Huobi Global will be opening ETHWspot trading (ETHW/USDT) and spot Grid trading (ETHW/USDT) at 13:00 (UTC) on September 15.

   ETHW represents the potential canonical ETH PoW token. The deposit and withdrawal services of this forked token will be temporarily closed until further notice.
   When all of the PoW forked chains become stable in hash power and the ETH community makes its choice, Huobi Global will regard ETHW as the most popular ETH PoW token in the community.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:82% Phiếu:120
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác