Tiền ảo: 29,565 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,688.34B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $84.48B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 17.5% ETH Gas:  18 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ETHPoW(ETHW) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethw.png?style=36&v=1659922826's logo ETHPoW(ETHW)
   $3.69
   3.91%
   Danh sách

   ETHW(EthereumPoW) will be listed on LBank at 09:00 on October 11, 2022 (UTC), the details are as follows:

   Trading Pair:ETHW/USDT

   Trading Area: USD Zone

   Deposit Enable: 07:00 on October 11, 2022 (UTC)

   Trading Open: 09:00 on October 11, 2022 (UTC)

   Withdrawal Enable: 07:00 on October 13, 2022 (UTC)

   About ETHW(EthereumPoW)

   EthereumPoW (ETHW) is a potential hard fork of Ethereum blockchain with the upcoming Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

   Website: https://ethereumpow.org/

   Blockchain browser:

   https://mainnet.ethwscan.com


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:313
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác