Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,682.76B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.57B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.5% ETH 17.1% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ETHPoW(ETHW) New Listing on OKX

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethw.png?style=36&v=1659922826's logo ETHPoW(ETHW)
   $3.74
   0.69%
   Danh sách
   Today, Sep. 15, the ETHW (EthereumPoW) token was airdropped to holders on OKX. Users can view their ETHW balance using the Assets > My Assets > Funding Account menu. Meanwhile, OKX is pleased to announce the listing of EthereumPoW's ETHW token on our spot trading markets.
   Trading of ETHW will start according to the following schedule:
   1. ETHW deposits open at 04:00 PM UTC on Sep. 15
   2. ETHW/USDT Spot trading opens at 04:30 PM UTC on Sep. 15
   3. ETHW withdrawals open at 10:00 AM UTC on Sep. 16
   The PoW-based Ethereum supported by the decentralized community, which is the fork of Ethereum during the merge.
   Asset name: EthereumPoW
   Ticker: ETHW
   Total Supply: ∞

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:87% Phiếu:101
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác