Tiền ảo: 29,506 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,662.9B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $91.77B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.3% ETH 17.4% ETH Gas:  13 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Exverse(EXVG) New Listing on Bybit

   https://s1.coincarp.com/logo/1/exverse.png?style=36&v=1703901848's logo Exverse(EXVG)
   $0.0999
   4.10%
   Danh sách

   We're excited to announce that our latest IDO project, Exverse (EXVG), is now live!

   Dive into the year 2085 with Exverse, a gripping FPS that merges intense shooter gameplay with innovative Web3 mechanics built on Unreal Engine 5. After a cataclysmic event rendered Earth a wasteland, humanity clings to survival in space. As the planet's flora unleashed a deadly toxin, the race to save or abandon Earth divides humanity.

   Listing: EXVG/USDT will be listed on Bybit Spot on Apr 24. 2024. 10AM UTC .

   Website | X (formerly Twitter) | Discord


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:160
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác