Các loại tiền điện tử: 24,515 Trao đổi: 649 Vốn hóa thị trường: $1,392,736,988,871 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $27,661,511,288 Tỷ lệ thống trị: BTC 38.6% ETH 16.7% Phí gas trên ETH: 24Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Flare Network(FLR) New Listing on OKX

   Danh sách

   OKX will list FLR on it's spot trading markets at January 10, 04:00 AM UTC.

   FLR new listing info

   • Name – Flare Network
   • Ticker – FLR
   • Description – Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

   FLR Trading schedule

   • January 6, 10:00 AM UTC – FLR deposits open
   • January 10, 04:00 AM UTC – FLR/USDT, FLR/USDC spot trading opens
   • January 11, 04:00 AM UTC – FLR withdrawals open
   Phê duyệt:90% Phiếu:174
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác