Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,537.62B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.96B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 14.9% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Flare Network(FLR) New Listing on OKX

   Danh sách

   OKX will list FLR on it's spot trading markets at January 10, 04:00 AM UTC.

   FLR new listing info

   • Name – Flare Network
   • Ticker – FLR
   • Description – Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

   FLR Trading schedule

   • January 6, 10:00 AM UTC – FLR deposits open
   • January 10, 04:00 AM UTC – FLR/USDT, FLR/USDC spot trading opens
   • January 11, 04:00 AM UTC – FLR withdrawals open

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:174
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác