Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,567.59B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.14B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.2% ETH Gas:  14 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Game Changer(GACH) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/game-changer.png?style=36&v=1718238953's logo Game Changer(GACH)
   $0.1401
   42.51%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, Game Changer (GACH) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   Game Changer Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-12 09:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-13 09:00 (UTC)

   About Game Changer

   Game changer is a decentralized game publisher built on Ethereum, specifically designed for community-centric games. Utilizing blockchain technology, Game changer establishes an expansive platform ecosystem by connecting points and digital assets from various platforms and games.

   Game Changer Token Distribution

   • Game changer platform Incentive Pool: 20% (20,000,000,000 GACH)
   • Ecosystem: 16% (16,000,000,000 GACH)
   • NFT Holder: 20% (20,000,000,000 GACH)
   • Partner & Investor: 10% (10,000,000,000 GACH)
   • Team: 11% (11,000,000,000 GACH)
   • Advisor: 3% (3,000,000,000 GACH)
   • Treasury: 15% (15,000,000,000 GACH)
   • Marketing: 5% (5,000,000,000 GACH)

   Further Information on Game Changer

   For comprehensive insights and strategies on Game Changer (GACH) trading, delve into our detailed guide at Game Changer Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:314
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác