Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,416.6B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.81B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.1% ETH 16.2% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Gas(GAS) Neo-CLI V3.7.4 on Mainnet

   https://s1.coincarp.com/logo/1/gas.png?style=36's logo Gas(GAS)
   $3.62
   7.22%
   Phóng thích

   Neo-CLI v3.7.4 was released on May 16th, 2024 and applied to the T5 TestNet on May 17th, 2024. This version is planned to be applied to MainNet on May 24th, 2024. Below is a list of improvements and optimizations included in this release:

   • Upgraded secp256k1 signature verification in CryptoLib native contract.
   • Support for Koblitz-based and Keccak256-based custom witness verification.
   • Support for Lambda and Linq in devpack.
   • Addition of multi Neo contract examples in devpack.
   • Support for invoking Application Logs by command line in Neo-CLI.

   Please note:

   Neo-CLI v3.7.4 is based on .NET 8.0. Please ensure your server OS can support it. Ubuntu users should ensure their version is not lower than 20.04.

   This upgrade includes a fork at Block 5,450,000. Please ensure Neo-CLI is updated and resynced before May 24th. Do not use the old version of the config.json configuration file.

   Please install the latest version of neo-modules.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:276
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác