Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,684.96B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54.16B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   GROKX(GROKX) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/grokxcoin.png?style=36&v=1713162227's logo GROKX(GROKX)
   $0.00017
   15.42%
   Danh sách

   Presenting the project for this session of Kickstarter: GROKX (GROKXAI).

   Note:

   Due to another project with the ticker name GROKX being listed on MEXC, the GROKX (GROKX) ticker will be renamed to GROKXAI on MEXC. Please take note before proceeding with the deposit and withdrawal.

   About GROKX (GROKXAI)

   GROKX is shaping the future of AI-driven cryptocurrency trading. Our innovative algorithms provide precise, intelligent strategies for modern traders.

   Total Supply: 50.000.000 GROKXAI

   • Trading: 2024-04-16 05:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-04-17 05:00 (UTC)

   Official Website| |Contract Address| |Telegram| |X (Twitter)

   At the request of the GROKX (GROKXAI) project, MEXC will postpone the GROKX (GROKXAI) listing time to:2024-04-27 07:00 (UTC)


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:315
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác