Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,565.44B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.12B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.2% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   GTAJR(GTAJR) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/gtajr.png?style=36&v=1718359034's logo GTAJR(GTAJR)
   $0.000638
   2.90%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, GTAJR (GTAJR) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   GTAJR Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-15 12:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-16 12:00 (UTC)

   About GTAJR

   GTAJR - The Gaming Subtoken of theLegendary Community Project.

   Further Information on GTAJR

   For comprehensive insights and strategies on GTAJR (GTAJR) trading, delve into our detailed guide at GTAJR Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:278
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác