Tiền ảo: 29,591 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,727.04B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $84.33B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.6% ETH 17.3% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Harmony(ONE) New Listing on Bitfinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/harmonyone.png?style=36's logo Harmony(ONE)
   $0.0235
   3.56%
   Danh sách

   We're pleased to announce that Bitfinex will list Harmony (ONE). Deposits of ONE (mainnet) are now open as of 02/12/2022 at 01:00 PM UTC.

   Trading of ONE will commence on 06/12/2022 at 02:00 PM UTC and will be available to trade with US Dollars (ONE/USD) and Tether tokens (ONE/USDt).

   More information on Harmony can be found at https://www.harmony.one/.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:259
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác