Các loại tiền điện tử: 22,979 Trao đổi: 835 Vốn hóa thị trường: $1,202,981,410,724 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $60,326,532,862 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 17.9% Phí gas trên ETH: 24Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Harmony(ONE) New Listing on Bitfinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/harmonyone.png?style=36's logo Harmony(ONE)
   $0.0202
   10.20%
   Danh sách

   We're pleased to announce that Bitfinex will list Harmony (ONE). Deposits of ONE (mainnet) are now open as of 02/12/2022 at 01:00 PM UTC.

   Trading of ONE will commence on 06/12/2022 at 02:00 PM UTC and will be available to trade with US Dollars (ONE/USD) and Tether tokens (ONE/USDt).

   More information on Harmony can be found at https://www.harmony.one/.

   Phê duyệt:95% Phiếu:259
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác