Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,640.08B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.26B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 16.1% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   HIPPOP(HIP) New Listing on gate.io

   https://s1.coincarp.com/logo/1/hippopxyz.png?style=36&v=1715656593's logo HIPPOP(HIP)
   $0.000506
   4.31%
   Danh sách

   According to gate.io's official announcement, HIPPOP (HIP) is soon going to be listed on the gate.io cryptoc exchange.

   HIPPOP Listing Schedule

   • Trading starts time: 09:00 AM on May 30th (UTC), 2024
   • Trading pair: HIPPOP/USDT

   About HIPPOP

   HIPPOP is a meme token, based on RWA and has a clear use case.
   Along with this, our coin has a large NFT community, artist community, and the HIPPOP app has just been launched.
   Users can use HIPPOP tokens in the HIPPOP app to purchase tickets, raffles, votes, and artwork.

   HIPPOP Token Distribution

   • Hype 2 Earn: 55% Community + Ecosystem Reserve (68,750,000,000 HIP)
   • Marketing & LP: 36% (45,000,000,000 HIP)
   • Team: 4% 12 months lock up after DEX , then 18months linear vesting (5,000,000,000 HIP)
   • Investor: 5% 6 months lock up after DEX , then 6months linear vesting (6,250,000,000 HIP)

   Further Information on HIPPOP

   For comprehensive insights and strategies on HIPPOP (HIP) trading, delve into our detailed guide at HIPPOP Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:79% Phiếu:137
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác