Tiền ảo: 29,861 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,464.94B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $97.56B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 17.3% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Helium(HNT) Monthly Community Call

   https://s1.coincarp.com/logo/1/hnt.png?style=36's logo Helium(HNT)
   $3.31
   4.98%
   Khác

   The monthly Helium Network Community Call is happening next week, on Wednesday, May 22nd, 2024, at 16:00 UTC in the Helium Discord.

   Join the event here: https://discord.gg/mAN37WPceh?event=1232799886924189837

   This call is an incredible opportunity for developers, Hotspot owners, and all members of Helium community to come together and discuss protocol governance and relevant ecosystem matters. Your participation in governance through Helium Improvement Proposals (HIPs) is invaluable, and everyone is encouraged to engage in discussions on technical, economic, and governance topics.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:311
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác