Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,412.95B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $38.56B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 17.3% ETH Gas:  2 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   HODL(HODL) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/hodlmeme.png?style=36&v=1715844728's logo HODL(HODL)
   $0.0000000000923
   1.32%
   Danh sách

   According to Bitget's official announcement, HODL (HODL) is soon going to be listed on the Bitget cryptoc exchange.

   HODL Listing Schedule

   • Deposit Available: Opened
   • Trading Available: 17 May 2024, 07:00 (UTC)
   • Withdrawal Available: 18 May 2024, 08:00 (UTC)

   About HODL

   Reviving the glory of the BNB chain, surpassing Dogecoin, the birth of a MEME on BNB CHAIN. Creating an unprecedented super MEMECOIN.

   Further Information on HODL

   For comprehensive insights and strategies on HODL (HODL) trading, delve into our detailed guide at HODL Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:287
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác