Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,683.54B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.46B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Jasmy(JASMY) New Listing on Huobi Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/jasmy.png?style=36's logo Jasmy(JASMY)
   $0.0212
   0.70%
   Danh sách

   Huobi Global is scheduled to list JASMY (JasmyCoin) in thePioneer Zone on February 15, 2022.

   • JASMY deposits will open at 06:30 (UTC) on Feb 15. [Deposit Now>>>]
   • The JASMY spot trading (JASMY/USDT) will open when the deposit volume meets the demand of market trading, which will be officially announced in advance.
   • JASMY withdrawals will open at 13:00 (UTC) on Feb 16.

   Contract Address (ERC20): 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC

   JASMY Official Website: https://www.jasmy.co.jp


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:318
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác