Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,684.49B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $69.46B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Jasmy(JASMY) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/jasmy.png?style=36's logo Jasmy(JASMY)
   $0.021
   2.78%
   Danh sách

   JASMY(Jasmy)will be listed on LBank at 21:00 on March 21, 2022 (UTC 8), the details are as follows:

   Trading Pair: JASMY/USDT

   Deposit Enable: 17:00 Mar.21, 2022 (UTC 8)

   Trading Open: 21:00 Mar.21, 2022 (UTC 8)

   Withdrawal Enable: 17:00 Mar.23, 2022 (UTC 8)

   About JASMY(Jasmy)

   JasmyCoin can be used by an unspecified number of individuals and businesses to transfer tokens using digital devices as proof of value exchange or payment for services.

   Website:

   https://www.jasmy.co.jp/en_company.html

   Blockchain browser:

   https://cn.etherscan.com/token/0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC

   Whitepaper:

   https://www.jasmy.co.jp/images/whitepaper.pdf


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:135
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác