Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,539.62B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.14B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.2% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Kim Exchange(KIM) New Listing on MEXC Global

   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, Kim Exchange (KIM) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   Kim Exchange Listing Schedule

   • Trading: 2024-05-23 09:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-05-24 09:00 (UTC)

   About Kim Exchange

   KIM Exchange is an OP Superchain DeFi and liquidity hub, the native dex on Mode Network, a modular, highly efficient, and customizable protocol, which features AMM V4 and yield booster hooks.

   Kim Exchange Token Distribution

   • Strategic Round: 5.5% 10%TGE, 3-month cliff then linear vesting for 18 months (5,500,000,000 KIM)
   • Public sale: 2% 10%TGE, 1-month cliff then linear vesting for 10 months (2,000,000,000 KIM)
   • Investors: 7% 0%TGE, 6-month cliff then linear vesting for 30 months (7,000,000,000 KIM)
   • Advisors: 2% 0%TGE, 12-month cliff then linear vesting for 24 months (2,000,000,000 KIM)
   • Team: 10% 0%TGE, 12-month cliff then linear vesting for 12 months (10,000,000,000 KIM)
   • Ecosystem Foundation: 10% 5%TGE, 0 cliff then linear vesting for 36 months (10,000,000,000 KIM)
   • Development Funds: 2.5% 0%TGE, 0 cliff then linear vesting for 36 months (2,500,000,000 KIM)
   • Partnerships: 7.5% 0%TGE, 6-month cliff then linear vesting for 24 months (7,500,000,000 KIM)
   • Reserve: 8% 10%TGE, 12-month cliff then linear vesting for 24 months (8,000,000,000 KIM)
   • Airdrop: 5.5% 20%TGE, 0 cliff then linear vesting for 6 months (5,500,000,000 KIM)
   • Protocol Owned Liquidity: 10% 10%TGE, 0 cliff then linear vesting for 1 month (10,000,000,000 KIM)
   • Liquidity Incentives: 25% 10%TGE, 0 cliff then linear vesting for 36 months (25,000,000,000 KIM)
   • Genesis Pools xKIM: 5% 16%TGE, 0 cliff then linear vesting for 6 months (5,000,000,000 KIM)

   Further Information on Kim Exchange

   For comprehensive insights and strategies on Kim Exchange (KIM) trading, delve into our detailed guide at Kim Exchange Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:281
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác