Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,635.84B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $114.7B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.3% ETH 17.2% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   La Doge de Papel(LDDP) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/la-doge-de-papel.png?style=36&v=1640658581's logo La Doge de Papel(LDDP)
   $0.00000015
   21.05%
   Danh sách

   LDDP(La Doge de Papel) will be listed on LBank at 21:00 on December 27, 2021 (UTC 8), the details are as follows:

   Trading Pair: LDDP/USDT

   Deposit Enable: 16:00 on December 26, 2021 (UTC 8)

   Trading Open: 21:00 on December 27, 2021 (UTC 8)

   Withdrawal Enable: 16:00 on December 28, 2021 (UTC 8)

   • About LDDP(La Doge de Papel)

   La Doge de Papel is a project working on a brand new entertainment show on international VOD platforms based on doge characters. The project is producing high-value and unique NFT assets for the LDDP marketplace. It’s highly entertaining and with a supply of 200000000000, a vibrant community worldwide also offers high revenue for the holders.

   Website: https://ladogedepapel.io/

   Blockchain browser: https://bscscan.com/token/0x2ca70261dfbB019DCBb6e22c9C114cf8827CE2Ef

   Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1DlOtwSCjplQA7evSQAwPasU8EuMYHD1jvyGqnJqN2bY/edit#slide=id.gcb9a0b074_1_0


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:268
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác