Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,535.53B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.74B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.1% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Lista(LISTA) New Listing on Bitget Pre-Market

   Danh sách

   We're thrilled to announce that Bitget will launch Lista (LISTA) in pre-market trading. Users can trade LISTA in advance, before it becomes available for spot trading. Details are as follows:

   • Start time: 23 May, 2024. 09:00 (UTC)
   • End time: TBD
   • Trade time: TBD
   • Delivery time: TBD

   Introduction

   Lista DAO is a decentralized stablecoin lending protocol powered by LSDfi. Users can undergo staking and liquid staking on Lista, as well as borrow lisUSD against a variety of decentralized collateral. Lista aims to position lisUSD as the number one stablecoin in the crypto space, leveraging on innovative liquid staking solutions.

   Website | X | Telegram


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:296
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác