Tiền ảo: 30,364 Trao đổi: 348 Vốn hóa thị trường: $2,625.96B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $100.56B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.9% ETH 16.1% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Lista(LISTA) New Listing on Gate.io Pre-Market

   https://s1.coincarp.com/logo/1/lista.png?style=36&v=1716444536's logo Lista(LISTA)
   $0.5649
   3.75%
   Danh sách

   Gate.io launched Pre-Market Trading for Lista(LISTA) on May 23rd, 2024.

   Start Time: Pre-market trading for Lista (LISTA) will commence on May 23rd, 2024.

   Delivery Schedule: Please refer to the trading page for the specific details of the delivery time.

   Pre-Market Trading Page: https://www.gate.io/pre-market/LISTA

   Note: Please always pay attention to the delivery schedule and complete delivery on time. Failure to comply with the delivery schedule may result in the loss of collateral.

   About Lista (LISTA)

   Lista DAO functions as the open-source decentralized stablecoin lending protocol powered by LSDfi. Users can undergo staking and liquid staking on Lista, as well as borrow lisUSD against a variety of decentralized collateral. Present on BSC, Lista aims to position lisUSD as the number one stablecoin in crypto space, leveraging innovative liquid staking solutions.

   Official Website | Whitepaper

   LISTA Max Supply: 1.000.000.000


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:76% Phiếu:95
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác