Tiền ảo: 28,949 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,380.46B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $92.89B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.5% Phí gas trên ETH: 13Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Litecoin(LTC) South Korean top 5 exchanges have announced the end of transaction support for Litecoin (LTC)

   https://s1.coincarp.com/logo/1/litecoin.png?style=36's logo Litecoin(LTC)
   $80.26
   1.03%
   Khác

   Reason for termination of transaction support

   • According to the Act on the Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information (hereinafter referred to as the Specific Financial Information Act) and related laws, the exchange transmits digital assets embedded with a technology that prevents the transmission records from being identified (hereinafter "anonymous transmission technology") It should be checked whether the record can be verified, and appropriate measures should be taken if anonymous transmission technology is found.
   • According to the contents of the MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) network upgrade carried out by the Litecoin (LTC) foundation, the upgrade was carried out with a selection function that does not expose transaction information. On May 23, 2022, Litecoin (LTC) was designated as a significant item, as it was judged that anonymous transmission technology was added.
   Phê duyệt:92% Phiếu:285
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác