Tiền ảo: 28,879 Trao đổi: 651 Vốn hóa thị trường: $2,420.57B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $150.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.1% ETH 15.4% Phí gas trên ETH: 11Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Litecoin(LTC) MWEB had officially ACTIVATED!

   https://s1.coincarp.com/logo/1/litecoin.png?style=36's logo Litecoin(LTC)
   $77.26
   3.20%
   Phóng thích Khác

   MWEB had officially ACTIVATED! Litecoin Foundation have proposed a draft of two Litecoin Improvement Proposals to implement MimbleWimble through Extension Blocks in 2019. They are LIP-0002 EB and LIP-0003 MW.

   Phê duyệt:85% Phiếu:97
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác