Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,559.5B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.96B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.2% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   MARBLEX(MBX) MBX Station Launch

   https://s1.coincarp.com/logo/1/marblex.png?style=36's logo MARBLEX(MBX)
   $0.5296
   1.61%
   Phóng thích

   MBX Station debuts tomorrow!!

   The first game to implement this service is Pocket Girls! Get ready to seamlessly trade in-app items with gMBXL.

   Service launch date: June 19

   What to look for in MBX Station?

   • Utilization of a comprehensive game token
   • Flexible linking between game account and wallet
   • Games and token details
   • Freely exchange in-game items and tokens on the web using MBX Station
   • Facilitating ecosystem adaptation from Web2 to Web3 games

   The first game to onboard this new service is none other than Pocket Girls: Idle RPG.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:304
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác