Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,450.18B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $70.72B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.6% ETH 17.5% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   MARBLEX(MBX) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/marblex.png?style=36's logo MARBLEX(MBX)
   $0.631
   1.94%
   Danh sách

   We are thrilled to announce that MARBLEX (MBX) will be listed in the Innovation Zone and GameFi Zone. Spot Grid Trading will go live within 24 hours after the listing. Check out the details below:

   Innovation Zone:

   Bitget Innovation Zone is mainly for trending tokens (initial) listing. A 60-day valuation period will be given for all the newly listed pairs in the zone. Trading pairs will be delisted if the trading pairs do not meet the criteria (e.g. Market Depth).

   Deposit available: Now

   Trading available: December 18, 12:00 (UTC)

   Withdrawal available: December 19, 11:00 (UTC)

   Introduction

   MBX token is used within the MARBLEX ecosystem where users encounter key ecosystem creators mostly around game tokens and MBX tokens.

   Contract Address (Klaytn): 0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623

   Website | X | Discord | Telegram


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:239
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác