Tiền ảo: 28,997 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,497.84B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $69.73B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.5% ETH 15.3% Phí gas trên ETH: 13Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Metaverse VR(MEVR) New Listing on LBank

   Danh sách
   MEVR (Metaverse VR) will be listed on LBank at 12:00 on March 28, 2023 (UTC). The details are as follows:
   Trading Pair: MEVR/USDT
   Trading Zone: Innovation Zone
   Start Deposit: 12:00 on March 24, 2023 (UTC)
   Start Trading: 12:00 on March 28, 2023 (UTC)
   Start Withdrawal: 12:00 on March 29, 2023 (UTC)
   • About MEVR (Metaverse VR)
   MEVR Token is the main token of Metaverse VR project. MEVR Token which was developed within BSC net, first came out in the Pancakeswap DEX and then got listed among other CEX. Evaluating the market convenience, targeting to be listed in the new central markets. MEVR Token will be the main payment method within all the projects and games that Metaverse VR project will develop. Token holders will have prior access to pre-sales of the new projects. Token holders will also win various merits from the ecosystem.
   Website: https://mevr.app/
   Blockchain browser: https://bscscan.com/token/0xdDe3ed0bB77C1CafABF8B38F9a1E81EdDdC7DDc9
   Whitepaper:
   https://mevr-token.gitbook.io/wp
   Phê duyệt:80% Phiếu:115
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác