Tiền ảo: 26,817 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,473.35B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $51.28B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% Phí gas trên ETH: 58Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

    Các loại tiền điện tử

      Không có kết quả cho ""

      Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

      Mina Protocol(MINA) ZkOracles Phase 2

      Phóng thích

      Phase 2 (Q1 2023): Identify a 256x more performant Multi-Party Computation (MPC) design for zkOracles using interactive zero knowledge proofs.

      Phê duyệt:92% Phiếu:194
      Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác