Tiền ảo: 29,925 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,461.79B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.67B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.4% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   MON Protocol(MON) New Listing on Bybit

   https://s1.coincarp.com/logo/1/mon-protocol.png?style=36&v=1716543377's logo MON Protocol(MON)
   $0.2054
   12.71%
   Danh sách

   According to Bybit's official announcement, MON Protocol (MON) is soon going to be listed on the Bybit cryptoc exchange.

   MON Protocol Listing Schedule

   • MON Deposits: Opens on May 27, 2024, 8AM UTC
   • MON Listing: May 27, 2024, 10AM UTC
   • MON Withdrawals: Opens on May 28, 2024, 10AM UTC

   About MON Protocol

   Mon Protocol is a publishing protocol of Web3 that aims to distribute ownership of a trademarked in-game character to NFT owners.

   MON Protocol Token Distribution

   • Community Claim: 30% (30,000,000,000 MON)
   • Community Pre-Sale: 6.2% (6,200,000,000 MON)
   • Ecosystem Fund: 28.8% (28,800,000,000 MON)
   • Team: 15% (15,000,000,000 MON)
   • Launch Contributors: 1.8% (1,800,000,000 MON)
   • Liquidity: 5.2% (5,200,000,000 MON)
   • Strategic Round: 13% (13,000,000,000 MON)

   Further Information on MON Protocol

   For comprehensive insights and strategies on MON Protocol (MON) trading, delve into our detailed guide at MON Protocol Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:303
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác