Tiền ảo: 29,905 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,509.58B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $68.45B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.6% ETH 17.5% ETH Gas:  10 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Neon EVM(NEON) New Listing on Kucoin

   https://s1.coincarp.com/logo/1/neon.png?style=36's logo Neon EVM(NEON)
   $0.6492
   3.61%
   Danh sách

   KuCoin is extremely proud to announce yet another great project coming to our Spot trading platform. Neon EVM (NEON) will be available on KuCoin!

   Please take note of the following schedule:

   • Deposits: Effective Immediately (Supported Network: SPL)
   • Trading: 10:00 on January 15, 2024 (UTC)
   • Withdrawals: 10:00 on January 16, 2024 (UTC)
   • Trading Pair: NEON/USDT

   What is Neon EVM?

   Neon EVM provides a low-friction solution to enable Ethereum dApps to function within Solana, eliminating the gap between two leading blockchains. Neon EVM positions Ethereum developers to enjoy the best of Solana’s network, from low fees to high transaction speeds, and parallel transaction execution capabilities.

   Learn More About Neon EVM:

   Website: https://neonevm.org/

   Whitepaper: click to view

   X (Twitter): https://twitter.com/Neon_EVM

   Token Contract: SPL


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:96% Phiếu:292
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác