Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,680.27B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $64.2B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Offshift(XFT) Community Call & AMA

   https://s1.coincarp.com/logo/1/offshift.png?style=36&v=1640917148's logo Offshift(XFT)
   $0.4403
   5.66%
   Khác

   Offshift hosts a Community Call and PriFi AMA at the Offshift YouTube channel on the last Thursday of every month at 12 PM (ET).


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:210
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác