Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,688.37B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.73B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Offshift(XFT) Community Call & AMA

   https://s1.coincarp.com/logo/1/offshift.png?style=36&v=1640917148's logo Offshift(XFT)
   $0.4497
   3.68%
   Quan hệ đối tác

   🕶️ The Offshift anon Pilot is live on Ethereum's Goerli Testnet!

   👨‍💻 Dive into our latest announcement for full details and step-by-step instructions so you can work the Pilot yourself - no CLI experience required!

   Offshift July PriFi AMA is coming up this Thursday, July 28 at 12pm ET.

   AMA Livestream: https://t.co/WTNyMJuNP9


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:298
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác