Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,683.22B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $61.5B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Offshift(XFT) Offshift anon Mainnet to Launch

   https://s1.coincarp.com/logo/1/offshift.png?style=36&v=1640917148's logo Offshift(XFT)
   $0.4403
   6.26%
   Phóng thích

   Following the successful completion of both a comprehensive audit process and widely supported Multi-Party Computation (MPC) Ceremony, Offshift Core is pleased to present the Offshift anon Roadmap to Mainnet.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:96% Phiếu:290
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác