Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,678.99B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.99B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.5% ETH 17.1% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

    Các loại tiền điện tử

      Không có kết quả cho ""

      Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

      Offshift(XFT) v2 CLI Testnet Release

      https://s1.coincarp.com/logo/1/offshift.png?style=36&v=1640917148's logo Offshift(XFT)
      $0.4561
      4.34%
      Phóng thích

      The v2 platform is built using Noir, a bleeding-edge Rust-based domain-specific programming language developed by Aztec Labs. Noir is designed specifically for creating and verifying cryptographic proofs, which makes it much more efficient and expressive in this area than a more general-purpose language might be.

      It’s in large part Noir’s efficiency that makes Offshift’s v2 platform possible, as it allows the team to build a more secure and scalable architecture that results in less gas intensiveness, and therefore cheaper, faster, more scalable transactions.


      Tìm chúng tôi trên:

      X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

      Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

      Phê duyệt:90% Phiếu:231
      Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác