Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,570.21B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.81B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Orbital7(ORBI) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/orbital7.png?style=36's logo Orbital7(ORBI)
   $0.005217
   11.83%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, Orbital7 (ORBI) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   Orbital7 Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-19 13:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-20 13:00 (UTC)

   About Orbital7

   World's first super modular tool suite on Runes, BRC20 and Bitcoin networks. Powered by Layer-zero technology.

   Orbital7 Token Distribution

   • Seed round: 4.9% 98,000,000, 3.00% unlocked at TGE, 2 months cliff, 10 months monthly vesting. (9,800,000,000 ORBI)
   • Private round: 22% 440,000,000, 5.00% unlocked at TGE, 2 months cliff, 9 months monthly vesting. (44,000,000,000 ORBI)
   • KOL round: 2.7% 54,000,000, 15.00% unlocked at TGE, 1 month cliff, 6 months monthly vesting. (5,400,000,000 ORBI)
   • Public round: 10% 200,000,000, 15.00% unlocked at TGE, 1 month cliff, 6 months monthly vesting. (20,000,000,000 ORBI)
   • Team: 7% 140,000,000, 0.00% unlocked at TGE, 12 months cliff, 24 months monthly vesting. (14,000,000,000 ORBI)
   • Advisors: 5% 100,000,000, 0.00% unlocked at TGE, 6 months cliff, 12 months monthly vesting. (10,000,000,000 ORBI)
   • Marketing: 11% 220,000,000, 0.00% unlocked at TGE, 0 month cliff, 36 months monthly vesting. (22,000,000,000 ORBI)
   • Reverse: 13.4% 268,000,000, 0.00% unlocked at TGE, 6 months cliff, 48 months monthly vesting. (26,800,000,000 ORBI)
   • Staking & Farming Incentives: 12% 240,000,000, 0.00% unlocked at TGE, 0 month cliff, 36 months monthly vesting. (24,000,000,000 ORBI)
   • Liquidity Provisions: 12% 240,000,000, 20.00% unlocked at TGE, 0 month cliff, 12 months monthly vesting. (24,000,000,000 ORBI)

   Further Information on Orbital7

   For comprehensive insights and strategies on Orbital7 (ORBI) trading, delve into our detailed guide at Orbital7 Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:97% Phiếu:302
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác