Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,690.94B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $51.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Parex(PRX) Mainnet Launch

   https://s1.coincarp.com/logo/1/parex.png?style=36&v=1647046887's logo Parex(PRX)
   $0.3156
   0.75%
   Phóng thích

   April 15th is mainnet day for Parex. This date marks a major milestone for Parex. Updates will be accelerated starting today.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:328
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác