Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,454.23B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.39B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.5% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   PCO Metaverse(PME) New Listing on LBank

   Danh sách

   According to LBank's official announcement, PCO Metaverse (PME) is soon going to be listed on the LBank cryptoc exchange.

   PCO Metaverse Listing Schedule

   • Trading Pair: PME/USDT
   • Trading Zone: Innovation Zone
   • Start Deposit: 10:00 on May 27, 2024 (UTC)
   • Start Trading: 10:00 on May 20, 2024 (UTC)
   • Start Withdrawal: 10:00 on May 21, 2024 (UTC)

   About PCO Metaverse

   At the core of pcometaearth lies the native governance token "PME," which serves as the backbone of the ecosystem, enabling users to engage in various activities within the metaverse.

   PCO Metaverse Token Distribution

   • public sale: 40% (1,400,000,000,000 PME)
   • team and advisors: 20% (700,000,000,000 PME)
   • ecosystem development and partnerships: 15% (525,000,000,000 PME)
   • marketing and community building: 10% (350,000,000,000 PME)
   • platform incentives and rewards: 10% (350,000,000,000 PME)
   • legal and regulatory compliance: 5% (175,000,000,000 PME)

   Further Information on PCO Metaverse

   For comprehensive insights and strategies on PCO Metaverse (PME) trading, delve into our detailed guide at PCO Metaverse Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:277
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác