Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,440.99B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $50.29B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.2% ETH 16.3% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   PEPEX(PEPEX) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/pepebome.png?style=36&v=1718267835's logo PEPEX(PEPEX)
   $0.00000000000553
   25.97%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, PEPEX (PEPEX) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   PEPEX Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-14 13:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-15 13:00 (UTC)

   About PEPEX

   Revolutionize the way you use cryptocurrency and redefine your digital experience.

   PEPEX Token Distribution

   • Liquidity: 45% (1,893,105,000,000,000,000,000 PEPEX)
   • Marketing: 10% (420,690,000,000,000,000,000 PEPEX)
   • Market: 15% (631,035,000,000,000,000,000 PEPEX)
   • Community reward: 5% (210,345,000,000,000,000,000 PEPEX)
   • Team: 10% (420,690,000,000,000,000,000 PEPEX)
   • Ecological construction: 15% (631,035,000,000,000,000,000 PEPEX)

   Further Information on PEPEX

   For comprehensive insights and strategies on PEPEX (PEPEX) trading, delve into our detailed guide at PEPEX Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:240
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác