Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,448.53B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $70.2B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.5% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Polymesh(POLYX) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/polymesh.png?style=36&v=1652750809's logo Polymesh(POLYX)
   $0.3501
   0.34%
   Danh sách

   We are thrilled to announce that Polymesh (POLYX) will be listed in the Innovation Zone and Public Chain Zone. Spot Grid Trading will go live within 24 hours after the listing. Check out the details below:

   Innovation Zone:

   Bitget Innovation Zone is mainly for trending tokens (initial) listing. A 60-day valuation period will be given for all the newly listed pairs in the zone. Trading pairs will be delisted if the trading pairs do not meet the criteria (eg: Market Depth).

   Deposit time: Available Soon

   Trading time: 25th October, 10 AM (UTC)

   Withdrawal time: Available Soon

   Introduction

   Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets.

   Website | Twitter


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:87% Phiếu:205
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác