Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,545.06B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $60.45B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Portal(PORTAL) New Listing on Binance

   https://s1.coincarp.com/logo/1/portalcoin.png?style=36&v=1701393305's logo Portal(PORTAL)
   $0.8015
   2.95%
   Danh sách

   Binance is excited to announce the 47th project on Binance Launchpool - Portal (PORTAL), a cross-chain gaming platform, with a mission to onboard more players to web3.0. The webpage is estimated to be available in 5 hours, before the Launchpool starts.

   Users will be able to stake their BNB and FDUSD into separate pools to farm PORTAL tokens over seven days, with farming starting from 2024-02-22 00:00 (UTC).

   Listing

   Binance will then list PORTAL at 2024-02-29 10:00 (UTC) and open trading with PORTAL/BTC, PORTAL/USDT, PORTAL/BNB, PORTAL/FDUSD and PORTAL/TRY trading pairs. The Seed Tag will be applied to PORTAL.

   PORTAL Launchpool Details:

   • Token Name: Portal (PORTAL)

   • Max Token Supply: 1,000,000,000 PORTAL

   • Launchpool Token Rewards: 50,000,000 PORTAL (5% of max token supply)

   • Initial Circulating Supply: 167,134,615 PORTAL (16.71% of max token supply)

   • Smart Contract Details: Ethereum

   • Staking Terms: KYC required

   • Hourly Hard Cap per User:

   • 23,809.52 PORTAL in BNB pool

   • 5,952.38 PORTAL in FDUSD pool

   Supported Pools:

   • Stake BNB (webpage will be available in around 5 hours): 40,000,000 PORTAL in rewards (80%)

   • Stake FDUSD (webpage will be available in around 5 hours): 10,000,000 PORTAL in rewards (20%)

   • Farming Period: 2024-02-22 00:00 (UTC) to 2024-02-28 23:59 (UTC).

   PORTAL Farming Distribution

   Dates (00:00:00 - 23:59:59 UTC each day)

   Total Daily Rewards (PORTAL)

   BNB Pool Daily Rewards (PORTAL)

   FDUSD Pool Daily Rewards (PORTAL)

   2024-02-22 - 2024-02-28

   7,142,857.14

   5,714,285.71

   1,428,571.43

   Read about Portal (PORTAL) in our research report here, which will be available within 1 hour of publishing this announcement.

   Project Links

   Website: https://www.portalgaming.com/

   Whitepaper: https://portalcoin.xyz/whitepaper

   X: https://twitter.com/Portalcoin


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:89% Phiếu:199
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác