Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,548.24B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.51B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Povel Durev(DUREV) New Listing on gate.io

   Danh sách

   According to gate.io's official announcement, Povel Durev (DUREV) is soon going to be listed on the gate.io cryptoc exchange.

   Povel Durev Listing Schedule

   • Trading Starts Time: 09:00 AM 14th June, 2024 (UTC)
   • Trading Pairs: DUREV/USDT

   About Povel Durev

   Povel Durev is teh gratest enterpener in teh wurld. He's Telegrum CEO. He's pres of TON. His jeb is to mek bellions of TONs. Our jeb is to mek bellions tons of memes bout him.

   Povel Durev Token Distribution

   • Presale: 45% (4,495,500,000 DUREV)
   • LP: 45% (4,495,500,000 DUREV)
   • CEX: 5% (499,500,000 DUREV)
   • Community and team: 5% (499,500,000 DUREV)

   Further Information on Povel Durev

   For comprehensive insights and strategies on Povel Durev (DUREV) trading, delve into our detailed guide at Povel Durev Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:314
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác