Tiền ảo: 29,905 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,512.28B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $68.42B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.6% ETH 17.5% ETH Gas:  15 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Renzo(REZ) New Listing on Binance

   https://s1.coincarp.com/logo/1/renzo.png?style=36&v=1713871649's logo Renzo(REZ)
   $0.1085
   5.34%
   Danh sách

   Binance will list REZ at 2024-04-30 12:00 (UTC) on spot trading market.

   REZ Listing Details

   • Trading pairs: REZ/BTC, REZ/USDT, REZ/BNB, REZ/FDUSD and REZ/TRY
   • Start trading time: 2024-04-30 12:00 (UTC)

   What is Renzo?

   Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

   The protocol abstracts all complexity from the end-user and enables easy collaboration between users and EigenLayer node operators.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:211
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác