Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,513.57B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.32B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.4% ETH 14.9% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Roost V1(ROOST) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/roost.png?style=36&v=1711519189's logo Roost V1(ROOST)
   $0.000732
   12.66%
   Danh sách

   We are thrilled to announce that Roost Coin (ROOST) will be listed in the Innovation and Meme Zone. Check out the details below:

   • Deposit Available: Opened
   • Trading Available: 19 April 2024. 10:00 (UTC)
   • Withdrawal Available: 20 April 2024. 11:00 (UTC)

   Introduction

   ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.

   Contract Address (Base):

   0xE1aBD004250AC8D1F199421d647e01d094FAa180

   Website | X | Telegram


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:134
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác