Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,667.4B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $52.44B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.8% ETH 16.1% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Meter(MTRG) $BTC Native Bridge

   https://s1.coincarp.com/logo/1/meter.png?style=36's logo Meter(MTRG)
   $0.8113
   4.14%
   Phóng thích

   $BTC Native Bridge: Launching in the coming months.

   Multi-Asset Validation: Soon, validators can use $BTC, re-staked $ETH, and more, not just $MTRG.

   Integration: Collaborating with the #cosmos team to provide an alternative BFT implementation using Meter's #HotStuff-2. Parallel EVM: Enhancing performance by leveraging multi-core systems for more parallelized EVM operations.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:166
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác