Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,447.44B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.85B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.4% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   StarkNet(STRK) Airdrop claiming ends

   https://s1.coincarp.com/logo/1/starknet.png?style=36&v=1657848605's logo StarkNet(STRK)
   $0.7099
   1.64%
   Airdrop

   STRK is claimable on Starknet Mainnet from 12pm (UTC) on February 20th, 2024. The claim window will be open for 4 months. Claiming ends June 20th, 2024.

   The Starknet Foundation is proud to introduce Provisions! Members of various groups who have helped advance Starknet, including Starknet users and builders, Ethereum contributors and stakers, and builders of select projects, may claim provisions.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:348
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác