Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,541.03B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.53B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.1% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   StarkNet(STRK) New Listing on Poloniex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/starknet.png?style=36&v=1657848605's logo StarkNet(STRK)
   $0.9396
   3.37%
   Danh sách

   We're excited to welcome StarkNet (STRK) to Poloniex.

   Poloniex will list StarkNet (STRK) and the specific timeline is shown below.

   • Deposit for STRK : February 21, 2024 at 04:00 (UTC)
   • Trading for STRK/USDT: February 21, 2024 at 05:00 (UTC)

   Project Info (This information is strictly for references only)

   Token Name: StarkNet (STRK)

   Total Supply: 10,000,000,000

   STRK Website: https://www.starknet.io/en

   Mainnet: ER20

   STRK Token Contract Address: 0xCa14007Eff0dB1f8135f4C25B34De49AB0d42766

   What is STRK?

   StarkNet is A zero-knowledge proof, permissionless, decentralized L2 zk Rollup on Ethereum based on Stark developed by the StarkWare team.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:87% Phiếu:168
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác